Scéim iontach An Bosca Leabharlainne

Beidh pictiúrleabhair, úrscéalta, cnuasaigh filíochta agus leabhair áille eile mar aon le pacáiste tacaíochta sa bhosca a gheobhaidh gach gaelscoil agus scoil Ghaeltachta, agus scoileanna eile a dhéanfaidh iarratas orthu roimh 14 DF 2021. Tá maoiniú €300,000 ó Fhoras na Gaeilge ag tacú leis an scéim cheannródaíoch nua.