Dámhachtain Sparánachta Litríochta don Ghaeilge

Tugann an dámhachtain am agus acmhainní do scríbhneoirí chun smaoineamh, taighde, machnamh, cruthú agus scríbhneoireacht a dhéanamh ar thogra ar leith. Glacfar le hiarratais do sparánachtaí ar luach €10,000, €15,000 agus €20,000, airgead fiúntach gan aon amhras.