Iarratais á lorg d'imeachtaí Gaeilge ar Oíche an Chultúir 2020

Beidh imeachtaí litríochta i measc na n-imeachtaí Gaeilge a reachtálfar ar Oíche an Chultúir 2020, pé acu go digiteach nó go fisiciúil má tá an deis sin ann. Tuilleadh eolais faoi iarratais a chur isteach ar phacáiste tacaíochta ón Oireachtas: http://www.antoireachtas.ie/imeachtai-eile/oiche-chultuir