Dámhachtain sparánachtaí litríochta don Ghaeilge ón gComhairle Ealaíon

Bronntar suimeanna airgid fiúntacha ar scríbhneoirí Gaeilge faoin scéim seo gach bliain. An spriocdháta ná Déardaoin 30 Iúil: caithfear ar líne leis an gComhairle Ealaíon ar dtús agus cur síos a thabhairt san iarratas ar thogra ar leith atá beartaithe. Féach tuilleadh eolais