Iarratais á lorg do Scríbhneoir Cónaithe DCU 2022

An spriocdháta d'iarratais don deis mar Scríbhneoir Cónaithe DCU 2022 ná Déardaoin 28 Deireadh Fómhair agus fáilte roimh scríbhneoirí i ngach seánra agus foirm cur isteach air. Tugann an Chomhairle Ealaíon páirt-mhaoiniú don phost agus tá tuilleadh eolais anseo