Ceardlanna scríbhneoireachta Chló Iar-Chonnacht

Tugann na ceardlanna seo deis do scríbhneoirí sleachta dá saothar a chur ar fáil roimh ré agus seoltar chuig gach rannpháirtí iad le léamh, sula ndéantar plé agus aischothú orthu le linn na hócáide. Ar líne a bheas an chéad cheardlann ar 7 Samhain agus an cinneadh sin le déanamh faoin dara ceann ar 5 Nollaig.