Cruthaigh iontráil

Ar mhaith leat a bheith san áireamh in Eolaire na Scríbhneoirí Gaeilge? Más scríbhneoir tú nach bhfuil san Eolaire cheana agus a bhfuil saothar amháin i nGaeilge, ar a laghad, foilsithe agat iarraimid ort an fhoirm thíos a líonadh. Foilseofar d'iontráil san Eolare tar éis do dhuine dár n‑eagarthóirí an t‑ábhar a bhreithniú.

Sonraí pearsanta

Is gá ainm agus seoladh ríomhphoist a chur ar fáil. Tugtar do d'aire go dtaispeánfar do bhliain bhreithe go poiblí san Eolaire má bheartaíonn tú í a chur ar fáil. Ní thaispeánfar do sheoladh rphoist in aon chor.

Ainmneacha

Líontar isteach aon ainmneacha cleite nó ainmneacha eile faoinar foilsíodh saothar leat anseo.

Ainm
Grianghraf

Go roghnach, is féidir grianghraf díot féin a uaslódáil anseo.

Áit ar tógadh

Líontar gach fearann lena mbaineann anseo, le do thoil. Is féidir áiteanna breise a chur isteach ach an cnaipe 'Cuir áit leis' a bhrú.

Áit
Áit chónaithe

Líontar gach fearann lena mbaineann anseo, le do thoil. Is féidir áiteanna breise a chur isteach ach an cnaipe 'Cuir áit leis' a bhrú.

Áit
Foinsí Gaeilge

Cá bhfuair tú do chuid Gaeilge? Cuir tic nó ticeanna faoi mar a oireann, le do thoil.

Seánraí scríbhneoireachta
Saothair fhoilsithe
Tacar
Eolas breise

Ar mhaith leat aon eolas eile a thabhairt dúinn?