Leasaigh iontráil

Más scríbhneoir tú atá san áireamh in Eolaire na Scríbhneoirí Gaeilge cheana tá láncheart agat an t-eolas atá san iontráil a bhaineann leat a cheartú, a leasú nó cur leis. Is féidir an fhoirm thíos a úsáid chun leasuithe mar seo a iarraidh. Tugtar do d'aire nach gá ach an t-eolas atá le leasú a scríobh isteach thíos: seachas sin coimeádfar an t-eolas atá sa bhuniontráil cheana féin. Tá sé riachtanach idir ainm agus sheoladh ríomhphoist a chur ar fáil, áfach, agus déanfar teagmháil leat le do chuid leasuithe a dheimhniú. Má tá ceist nó moladh agat nach bhfuil clúdaithe mar chuid den fhoirm thíos is féidir scríobh sa bhosca 'Eolas breise' ag bun an leathanaigh. Is féidir grianghraf díot féin a uaslódáil tríd an bhfoirm seo freisin. Cuirfear do chuid leasuithe i bhfeidhm tar éis do dhuine dár n‑eagarthóirí an t‑ábhar a bhreithniú.

Sonraí pearsanta

Is gá ainm agus seoladh ríomhphoist a chur ar fáil. Tugtar do d'aire go dtaispeánfar do bhliain bhreithe go poiblí san Eolaire má bheartaíonn tú í a chur ar fáil. Ní thaispeánfar do sheoladh rphoist in aon chor.

Ainmneacha

Líontar isteach aon ainmneacha cleite nó ainmneacha eile faoinar foilsíodh saothar leat anseo.

Ainm
Grianghraf

Go roghnach, is féidir grianghraf díot féin a uaslódáil anseo.

Áit ar tógadh

Líontar gach fearann lena mbaineann anseo, le do thoil. Is féidir áiteanna breise a chur isteach ach an cnaipe 'Cuir áit leis' a bhrú.

Áit
Áit chónaithe

Líontar gach fearann lena mbaineann anseo, le do thoil. Is féidir áiteanna breise a chur isteach ach an cnaipe 'Cuir áit leis' a bhrú.

Áit
Foinsí Gaeilge

Cá bhfuair tú do chuid Gaeilge? Cuir tic nó ticeanna faoi mar a oireann, le do thoil.

Seánraí scríbhneoireachta
Saothair fhoilsithe
Tacar
Eolas breise

Ar mhaith leat aon eolas eile a thabhairt dúinn?