Bí i do bhall

Líon isteach an fhoirm thíos chun clárú mar bhall d'Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge. Cuireann an tAontas glór, ardán agus tacaíocht ar fáil do scríbhneoirí na Gaeilge agus gheobhaidh tú buntáistí breise mar bhall. Iarrfar táille bhallraíochta €20 ort ar an chéad leathanach eile. Is féidir an táille a íoc trínár gcóras ardslándála ar líne.

Sonraí an bhaill
Cruthaigh pasfhocal